• 19.09.2014 w naszej szkole gościł projekt Deutsch Wagen Tour.
  • Klasy 3b i 6b brały udział w programie promującym naukę języka niemieckiego.
  • Dzięki zaangażowaniu lektorki, Joanny Lay, nauka okazała się świetną zabawą, a czas wypełniony śmiechem mijał bardzo szybko.
  • Młodzież w formie zabawy poznawała nowe słówka niemieckie, a najlepsi w poszczególnych zadaniach otrzymali atrakcyjne nagrody.

UWAGA

Opublikowano: poniedziałek, 29, wrzesień 2014

Dnia 1. października 2014r. nie odbędą się zajęcia pozalekcyjne chóru szkolnego. 

Godziny dodatkowe

Opublikowano: piątek, 26, wrzesień 2014

Od października do maja uczniowie mogą uczęszczać na nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę. Rozkład zajęć pozalekcyjnych jest dostępny w zakładce Informacje w dziale Ogłoszenia.

Komunikat w sprawie ubezpieczenia

Opublikowano: wtorek, 16, wrzesień 2014

Szanowni Państwo!

W związku z obecną  zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516) informujemy, iż umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolna. W naszej szkole można ją zawrzeć do dnia 29 września br. dokonując wpłaty 46zł u wychowawcy klasy. Szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia zawarte są na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Dyrektor szkoły 

ks. Marek Ostapiszyn SAC