• Dzień Edukacji Narodowej to święto nas wszystkich, którzy spotykamy się w szkole…
  • Tym razem nauczyciele wystąpili w nietypowej roli… wcielając się w postaci z przedstawienia:
  • „O służącej, która pokochała kupca”
  • Niech tej autentycznej radości nigdy nam nie zabraknie…
  • Nie bójmy się spełniać swoje marzenia…

Godziny dodatkowe

Opublikowano: piątek, 26, wrzesień 2014

Od października do maja uczniowie mogą uczęszczać na nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę. Rozkład zajęć pozalekcyjnych jest dostępny w zakładce Informacje w dziale Ogłoszenia.

Komunikat w sprawie ubezpieczenia

Opublikowano: wtorek, 16, wrzesień 2014

Szanowni Państwo!

W związku z obecną  zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516) informujemy, iż umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolna. W naszej szkole można ją zawrzeć do dnia 29 września br. dokonując wpłaty 46zł u wychowawcy klasy. Szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia zawarte są na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Dyrektor szkoły 

ks. Marek Ostapiszyn SAC

Kalendarz szkolny 2014/2015

Opublikowano: środa, 10, wrzesień 2014

Kalendarz szkolny na rok 2014/2015 jest dostępny w zakładce Informacje w dziale Dokumenty.